Plastové nádrže NIVEKO

Dodáváme kompletní sortiment obsahující: plastové nádrže, nádrže pro chemický průmysl, zásobníky, jímky, akumulační nádrže, vodoměrné šachty, vodohospodářské výrobky, potrubní rozvody a další průmyslové aplikace z plastových materiálů (PP,PE,PVC, PVDF…)

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty jsou určeny pro osazení vodoměrů a jejich příslušenství na přípojku vodovodního řádu. Vodoměrné šachty plní funkci vodotěsné plastové šachty, vyznačující se snadnou manipulací a dlouhou životností.

Průmyslové nádrže

Průmyslové nádrže

V oblasti průmyslových nádrží (PP, PE, PVDF…) nabízíme realizace těch nejnáročnějších aplikací pro různá odvětví průmyslu. Hlavní výhodou průmyslových nádrží je jejich chemická odolnost a neomezená variabilita nádrží.

Využití dešťových vod NIV

Využití dešťových vod NIV

Jedná se o modulový systém pro akumulaci a využití dešťových vod v domácnosti. Jde o zásobní nádrž na dešťovou vodu, mechanické předčištění dešťové vody, její dodávku do systému a případné automatické plnění.

Zásobní nádrže Prefloc

Zásobní nádrže Prefloc

Zásobní nádrže Prefloc splňují ty nejnáročnější bezpečnostní požadavky v oblasti chemického hospodářství pro vodárenská zařízení. Zásobní a skladovací nádrže mají bezpečnostní dvouplášťovou konstrukci.

Šachty k vrtaným studnám

Šachty k vrtaným studnám

Šachty slouží jako záhlaví pro vrtané studny, které je možno vystrojit ponorným čerpadlem pro vrtané studny, trubními rozvody, elektrickým rozvaděčem, tlakovou nádobou, tlakovým spínačem a dalším technologickým vybavením.

Obrábění plastů na CNC

Obrábění plastů na CNC

Firma Niveko nabízí opracování plastů CNC obráběcím centrem PRATIX od italské firmy SCM. Centrum dokáže obrábět materiál ve třech pracovních osách při velikosti obrobku až 120 x 1500 x 3680mm.

Jímky, zásobníky

Jímky, zásobníky

Vyrábíme odpadní jímky na vyvážení, zásobníky pro skladování kapalin a sypkých materiálů, akumulační nádrže. Hlavní předností je 100% vodotěsnost jímek a zásobníků a jejich lehká konstrukce.

Plastové a fóliové vystýlky

Plastové a fóliové vystýlky

Plastovou nebo fóliovou vystýlkou lze zabezpečit vodotěsnost průmyslových nádrží a van, případně sanaci stávajících ocelových a betonových nádrží a jímek. Plastovou fólií lze vyplastovat nádrže libovolných rozměrů a konstrukcí.

Zakázková výroba

Zakázková výroba

V této oblasti nabízíme využití možností plastových materiálů a téměř neomezené tvarové a rozměrové variability výrobků např. vyložení aut, plastové vestavby ocel. konstrukcí, reklamní poutače, kotce, mobilní klece pro zvířata aj.

Vodohosp. výrobky, čištění OV

Vodohosp. výrobky, čištění OV

V oblasti vodohospodářských výrobků a čištění odpadních vod je naše firma součástí seskupení Asiogroup. Které vyrábí a dodává na trh čistírny odpadních, štěrbinové odlehčovací komory, retenční nádrže, lapáky tuků, revizní šachty a jiné.

Přímý prodej materiálu

Přímý prodej materiálu

Nabízíme přímý prodej plastového a vodoinstalačního materiálu jednotlivcům i firmám. Dodáváme velkoformátové a upravené rozměry PP a PE desek v různém provedení, plastové potrubí (PE, PP, PVC), fitinky a instalační materiál.

Průmyslové vzduchotech. rozvody

Průmyslové vzduchotech. rozvody

Dodáváme a montujeme plastové vzduchotechnické potrubí pro nejrůznější průmyslové aplikace ve vnitřním i venkovním prostředí. Dodávky vzduchotechnického potrubí zajišťujeme v kompletním rozsahu fitinek, armatur a nosných prvků.

Technologické linky a celky

Technologické linky a celky

Jako realizační firma dodáváme do průmyslových provozů nejrůznější technologické celky a provozní linky, sestávající z míchacích a dávkovacích nádrží, dávkovací a měřící technologie a dalšího vybavení.

Obecné informace o plastových nádržích

Plastové nádrže jsou mnohostranně využitelné v různých odvětvích. Své místo naleznou ve stavebnictví, v chemickém a potravinářském průmyslu i ve vodním hospodářství. Lze je uplatnit jako přečerpávací nádrže pro chemikálie a také jako zásobníky pro pitnou nebo užitkovou vodu. V případě využití plastových nádrží pro chemické sloučeniny je nutnost konzultovat vhodnost použití s výrobcem. Využití naleznou také v domácnostech a to obdobným způsobem.

Plastové nádrže neslouží pouze ke skladování a zachycování kapalin. Mohou také být součástí různých technologických celků. Naše firma vám nabízí plastové nádrže válcové nebo hranaté, které lze buď umístit nad úroveň terénu nebo je lze osadit do terénu, např. obetonovat nebo obsypat. Plastové nádrže lze opatřit víky, přepážkami a odtokovým potrubím.

Plastové nádrže nabízené naší společností jsou certifikované. Pracujeme pouze s vhodnými a kvalitními materiály a poskytujeme záruku na vodotěsnost. Ke každé nádrži můžeme doložit platná osvědčení o způsobilosti výrobního personálu a také statistický posudek garantující životnost. S podrobnějšími technickými informacemi o plastových nádržích se můžete seznámit v sekci „Výrobky“.

Výhody plastových nádrží

  • jednoduchá montáž
  • nenáročná údržba, jednoduché čištění
  • dlouhá životnost
  • výroba plastové nádrže podle požadavků zákazníka
  • vodotěsnost
  • nízká hmotnost
  • tvarová různorodost

Jak bylo výše zmíněno, naše společnost se zabývá dodávkou kompletního sortimentu. V sekci „Výrobky“ naleznete přehled nabízených celků, jako jsou např. vodoměrné šachty potřebné k usazení vodoměru a jeho příslušenství. Dále nabízíme modulový systém pro akumulaci a využití dešťové vody v domácnosti, šachty k vrtaným studnám, čistírny odpadních vod a odpadní plastové jímky. V naší oblasti působnosti najde své místo i přímy prodej plastového a vodoinstalačního materiálu, v oblasti zakázkové výroby jsme schopni nabídnout plastové výrobky téměř neomezené tvarové i rozměrové variability.

Důkazem, že odvádíme výbornou práci, jsou naši spokojení zákazníci. Kontaktujte nás, rádi přeneseme vaše starosti týkající se tohoto tématu na naše bedra a pomůžeme vám vyřešit váš problém.